Samsun Valiliği
Samsun Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Samsun Valiliği
Samsun Valiliği
Proje Şube Müdürlüğü

PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

   
       

 

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENENBELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA S?RESİ (EN GE?)

 

 

 

 

 

 

1

Kurumlardan gelen kontroll?k ve hizmet taleplerinin karşılanması

Hizmet ve kontroll?k talep eden kurum talep yazısı

Kontroll?k ve hizmet talebi devam ettiği s?re

 

 

2

Kurumlardan gelen g?zlemsel zemin et?d? taleplerinin karşılanması

Zemin et?d? yapılması talep edilen yer i?in ilgili kurum yazısı, Arsa ile ilgili hukuki ve teknik(imar ?apı,plankote,tapu kaydı,pafta ?rneği,vaziyet planı vb.) belgelerin tamamlanması, Et?d i?in gerekli iş makinasının temini         

3 g?n

 

 

3

?zel b?rolarca hazırlanan jeolojik-jeoteknik et?d raporlarının kontrol?

Kontroll?k talebi i?in dilek?e, fenni mesul kaydı, i?inde bulunulan yıla ait fenni mesul vizesi, har? bedelinin yatırılması

10 g?n

 

 

4

Basit projeler (tek katlı sağlık ocağı, vb?..)

 

 

 

4-a

Kesinleşen mimari projeye g?re ısı yalıtım hesabı yapılması

Mimari Projeler

2 g?n

 

4-b

Yapılan ısı yalıtım hesabına g?re ısı kaybı hesabının yapılarak uygun radyat?r    se?ilmesi, kazan hesabı ve gerekli diğer hesapların yapılması

Mimari Projeler

3 g?n

 

4-c

Kalorifer tesisat projesinin mimari proje ?zerine yerleştirilmesi

Mimari Projeler

4 g?n

 

4-d

Sıhhi tesisat hesabları yapılarak mimari projeye yerleştirilmesi

Mimari Projeler

5 g?n

 

5

Kapsamlı projeler (30 yataklı hastane binaları, vb?..)
(klima ve havalandırma proj. hari?)

 

 

 

 

5-a

Kesinleşen mimari projeye g?re ısı yalıtım hesabı yapılması

Mimari Projeler

8 g?n

 

 

5-b

Yapılan ısı yalıtım hesabına g?re ısı kaybı hesabının yapılarak uygun radyat?r    se?ilmesi, kazan hesabı ve gerekli diğer hesapların yapılması

Mimari Projeler

8 g?n

 

 

5-c

Kalorifer tesisat projesinin mimari proje ?zerine yerleştirilmesi

Mimari Projeler

15 g?n

 

 

5-d

Sıhhi tesisat hesabları yapılarak mimari projeye yerleştirilmesi

Mimari Projeler

15 g?n

 

 

5-e

Medikal gaz tesisatı hesabı ve projeye yerleştirilmesi

Mimari Projeler

5 g?n

 

 

6

Tesisat projesi onayı

Tesisat Projeleri

2-10 g?n

 

 

7

Mimari, Statik, Tesisat B?rolarınca ortaklaşa y?r?t?len Mimari Proje eskiz ?alışması.

Kurum yazısı

10-30 g?n

 

 

8

Betonarme ve Tesisat Projelerinin ?izilmesi

Mimari Projeler

7-21 g?n

 

 

9

Tadilatı istenen binanın projesinde ve mahallinde incelenmesi

Kurum yazısı ve binaya ait projeler

10 g?n

 

 

10

Uygun g?r?ld?ğ taktirde tadilat projesi hazırlanması

Kurum yazısı ve binaya ait projeler

7-14 g?n

 

 

11

İlgili kanun ve y?netmelikler a?ısından projelerin incelenmesi

Kurum yazısı ve binaya ait projeler

1-7 g?n

 

 

12

Konunun ?zelliğine g?re Mimari, Statik ve Tesisat B?rolarınca mahallinde ve projesi ?zerinde inceleme yapılması

Kurum yazısı ve binaya ait projeler

1 g?n

 

 

13

Gerektiği takdirde  Laboratuar ile ortaklaşa ?alışma yapılması

Kurum yazısı ve binaya ait projeler

1-7 g?n

 

 

14

Teknik Rapor Hazırlanması

Kurum yazısı ve binaya ait projeler

1-7 g?n

 

 

15

Tip projelerde: İnceleme sonucundaki veriler doğrultusunda vaziyet planı hazırlanması ve ?izimi

Kurum yazısı, arsa hukuki ve fiziki bilgileri (kadastro ?apı, imar ?apı,
 aplikasyon krokisi, zemin et?d raporu, plankote) ve binaya ait projeler

14 g?n

 

 

16

M?d?rl?ğm?zce hazırlanacak projelerde: Kesinleşen mimari proje ve vaziyet planı ?izilmesi

Kurum yazısı, arsa hukuki ve fiziki bilgileri (kadastro ?apı, imar ?apı,
 aplikasyon krokisi, zemin et?d raporu, plankote)

20-60 g?n

 

 

17

R?leve projesi hazırlanması

Kurum yazısı

3 g?n

 

 

18

Mimari tadilat projesi hazırlanması

Kurum yazısı, arsa hukuki ve fiziki bilgileri (kadastro ?apı, imar ?apı,
 aplikasyon krokisi, zemin et?d raporu, plankote), mevcut proje

7-30 g?n

 

 

19

Kurumlardan gelen kontroll?k ve hizmet taleplerinin karşılanması

Kurum yazısı

Kontroll?k ve hizmet
talebi devam ettiği s?re

 

 

20

Kurumların yeni inşaat talepleri i?in d?şnd?kleri arsalara ait plankote hazırlanması

Arsaya ait tapu,kadastro ?apı ve  aplikasyon krokisi, İmar planı ?rneği ve imar ?apı, İlgili kuruma ait tahsis belgesi.

5 g?n

 

 

21

Vaziyet planlarının araziye aplikasyonu

Aplikasyon krokisi ve onaylı vaziyet planı

1-2 g?n

 

 

22

K?baj hesaplarının yapılması

Onaylı vaziyet planı ve temel kalıp planları

2-5 g?n