Samsun Valiliği
Samsun Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Samsun Valiliği
Samsun Valiliği
Formlar

 DENETİM

Açılış Toplantısı/Genel

Açıklamalar

Katılımcı Listesi İmzaya sunulur

-Çevre Denetimi Yönetmeliği kapsamında Bakan Oluru ile

-Çevre Mevzuatının uygulanması ve yaptırımı

-Çevresel Yatırımların artırılması ve hızlandırılması

-Tesisin Çevre Kanunu ve bu kanun uyarınca çıkarılan yönetmelikler açısından bir bütün olarak değerlendirilmesi

-Birleşik denetimin ortam bazlı denetimden farkı

 

Tanışma

Denetimin amacı ve kapsamı, diğer denetimlerden farkı

Denetim Programı

-Açılış toplantısı

-Proses hakkında kısa bilgi

-Çevre Mevzuatınca alınan izin, lisans vb. belgelerin incelenmesi

-Tesisin hammadde girişinden ürün çıkışına kadar gezilmesi

-Denetim ekibinin toplantısı ve tutanak hazırlanması

-Kapanış toplantısı

İstenilen Bilgi ve Belgeler

-Çevre Mevzuatı kapsamında Bakanlığımızdan alınan izin ve lisans belgelerinin birer kopyası

-İzin belgelerinde belirtilen emisyon, deşarj, gürültü konularına ait son ölçüm raporlarının asılları ve birer kopyası

-Kapasite raporu (son ve bir önceki)

-ÇED Olumlu, ÇED Gerekli Değildir veya muafiyet belgeleri

-Tesisin yerleşim planı ve iş akış şeması

 

Su ve Toprak Kirliliği

İşletmenin Su Kaynakları Nelerdir?

-Kuyu

-Şebeke

-Diğer

Kuyu Suyu İçin Sayaç Mevcut mu?

 

Evsel Atıksu Nasıl Bertaraf Ediliyor?

 

Oluşan Atıksu Miktarı Vidanjöre Verilen Miktarla Uyumlu mu?

 

İşletmenin Kanalizasyon Bağlantı İzni Var mı?

 

Endüstriyel Atıksu Oluşuyor mu?

 

Endüstriyel Atıksu Nasıl Bertaraf Ediliyor?

 

İşletmede Kaç Adet Atıksu Arıtma Tesisi Mevcut?

 

Atıksı Türü

 

Arıtma Tesisine İlişkin Bilgiler

-Atıksu Debisi

 

Atıksu Arıtma /Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı Mevcut mu?

 

Arıtılan Su Nereye Deşarj Ediliyor?

 

Alıcı Ortama Deşarj Noktası

 

Havza Bilgisi

 

Arıtma Tesisi SKKY Kapsamında Hangi Tabloda Verilen Deşarj Standartlarına Tabidir?

 

Arıtma Tesisi Çıkışında Gerçek Zamanlı Uzaktan Atıksu İzleme İstasyonu (Sürekli Ölçüm) Mevcut mu?(Debisi 10000 m3/gün üzerinde olan arıtma tesisleri için gereklidir.)

 

Sürekli İzlenen Parametreler

 

Arıtma Tesisi İç İzleme Sıklığı

 

Son 5 Yıla Ait İç İzleme Sonuçları Mevcut mu?

 

Arıtma Çamuru Analizi Mevcut mu?

 

Arıtma Çamuru Analiz Sonucu

 

Arıtma Çamuru Miktarı

 

Arıtma Çamuru Nasıl Bertaraf Ediliyor?

 

Arıtma Çamurunun Toprakta Kullanılmasına Dair Kullanma İzni Var mı?

 

Toprak Kirliliği Faaliyet Ön Bilgi Formu Dolduruldu mu?

 

Hava Kirliliği

Emisyon Kaynakları Hakkında Bilgi-Yakma-Proses

 

Kullanılan Yakıt Türü

 

Kullanılan Yakıt Miktarı

 

Baca Gazı Arıtma Sistemi Hakkında Bilgi

 

Teyit Ölçümleri Yapılmış mı?

 

Teyit Ölçümü Raporu Tarihi

 

Teyit Ölçümü Sonuçları ile İlgili Değerlendirme

 

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi Gerekiyor mu?(SKHKKY Ek-3 ve Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi(SEÖS) Tebliği Kapsamında Değerlendirme)

 

Sürekli İzlenen Parametreler

 

Fizibilite Raporu Onaylanmış mı?

 

KGS2 ve işlevsellik testi yapılmış mı?(Kalibrasyon fonksiyonunu yazılımdan kontrol ediniz.)

 

KGS3 sonuçlarını inceleyiniz. Gerekli görüldüğü halde sahada referans gazlarla kontrolünü yapınız (Kalibrasyon doğrulaması).

 

Yıllık Geçerlilik Testleri(YGT) Yapılmış mı?

 

Sürekli Emisyon Ölçüm Sonuçlarına İlişkin Değerlendirme

 

Sürekli Emisyon Ölçüm Sonuçları Yetkili Merci Tarafından Çevrimiçi İzlenebiliyor mu?

 

Hava Kalitesi Ölçümlerine İlişkin Bilgi

 

Toz Tutma Sistemine Gerek Var mı?

 

Toz tutma için alınan önlemler yeterli mi? Yorumlar:

 

Açıkta depolanan yığma malzeme Var mı? Açıkta Depolanan Yığma Malzeme Türü

 

Tesis içi Yollar Uygun mu?(Asfalt ya da Beton Olmalı)

 

Jenaratör Var mı? Jenaratörün gücü nedir? Bir Önceki Yıla Ait Çalışma Süresi Bildirimi Yapılmış mı?

 

Atık Yönetimi

İşletmede oluşan atık türleri nelerdir?

-Tehlikeli

-Evsel

-Atık yağ

-Bitkisel atık yağ

-Atık pil akü

-Tıbbi atık, ambalaj atığı vb.

Endüstriyel Atık Yönetim Planı Hazırlanıp onaylandı mı?

 

Atık beyan formları dolduruldu mu?

 

Tehlikeli atıklar lisanslı geri dönüşüm tesisine gönderiliyor mu?

 

Ulusal Atık Taşıma Formları kullanılıyor mu?

 

Tehlikeli atık geçici depolama izni var mı?

 

İşletmede oluşan atık yağların analizi yaptırıldı mı? Kategorisi nedir?

 

İşletmede bitkisel atık yağ oluşuyor mu?

 

İşletmede bitkisel atık yağ oluşuyor ise ayrı olarak biriktirilip lisanslı tesise gönderiliyor mu?

 

Atık pil ve aküler ayrı toplanıyor mu?

 

Tıbbi atık oluşuyor mu? Oluşuyor ise lisanslı olarak bertaraf tesisine gönderiliyor mu?

 

Ambalaj atıkları ayrı toplanıyor mu? Lisanslı bertaraf tesisine gönderiliyor mu?

 

Evsel atıklar nasıl bertaraf ediliyor?

 

İnert atıklar oluşuyor mu? Nasıl bertaraf ediliyor?

 

Gürültü

Tesisin Gürültü Konulu Çevre İzni alması gerekiyor mu? Muafiyet yazısı var mı?

 

Akustik Rapor veya Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu Hazırlanmış mı?

 

Kimyasallar ve Büyük Endüstriyel Kazalar-Kıyı Tesisleri

İşletmede BEKRA bildirimi yapılarak kapsamı belirlendi mi?

 

Acil Müdahale Planı var hazırlandı mı?

 

İşletmede kullanılan kimyasallar için Malzeme güvenlik bilgi formları Türkçe olarak mevcut mu? Uygun Etiketleme ve ambalajlama yapılmış mı?

 

Kıyı Tesisi mi? Kıyı Tesisleri Acil Müdahale Planı Hazırlanıp onaylandı mı?

 

Çevre Danışmanlık Firmaları, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Görevlileri Hk.

İşletmenin Çevre Danışmanlık Hizmeti alması gerekiyor mu? Gerekiyor ise sözleşmesi mevcut mu?

 

Çevre Görevlisine ait Aylık Değerlendirme Raporu, Yıllık İç Tetkik ve Yıllık Eğitim Tutanakları mevcut mu?