Samsun Valiliği
Samsun Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Samsun Valiliği
Samsun Valiliği
Çevre izin/Çevre izin ve lisansı iş ve işlemleri

 ÇEVRE İZİN/ ÇEVRE İZİN VE LİSANSI İŞ VE İŞLEMLERİ

 

ÇEVRE İZNİ NEDİR?

Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izindir.

ÇEVRE LİSANSI NEDİR?

08.07.2019 tarih ve 30825 sayılı Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Ek-3C’de yer alan lisans konuları ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin teknik yeterliliktir.

 

Çevre İzin ve Lisansına Tabi İşletmeler

Çevre İzin ve Lisansına Tabi Olmayan İşletmeler

İzin ve Lisans Süreci

 

GEÇİCİ  FAALİYET BELGESİ (GFB)

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nin 7nci maddesi kapsamında çevre izin ve lisansı öncesi verilen ve 1 yıl süreyle geçerli olan belgedir.

GFB Başvurusu için Gerekli Evraklar

Geçici Faaliyet Belgesi Başvurusu

Geçici Faaliyet Belgesi Başvurusunun Değerlendirilmesi ve Belgenin Düzenlenmesi

 

ÇEVRE İZİN/ÇEVRE İZİN VE LİSANS BELGESİ

 

Çevre İzin ve Lisans Başvuru Şekli

Başvuru için Gerekli Evraklar

Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisans Başvurusunun Değerlendirilmesi ve Belgenin Düzenlenmesi 

Çevre İzin ve/ veya Lisans Belgesinin Geçerliliği

Çevre İzin ve/ veya Lisans Belgesinin Yenilenmesi

Çevre İzin ve/veya Lisans Belgelerinde Ünvan Değişikliği Yapılması

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek Listelerinde Kapsam Maddesi Değişen İşletmeler

 

BELGE ÜCRETLERİ

 

GÜNCEL BELGELER

EK-3B ve EK-3C

Kapsamdışı Müracaatında İstenen Bilgi ve Belgeler

İş Akım Şeması ve Proses Özeti Formatı

Mevzuat Gereği Sağlanması Gereken Fiziki Şartlar

Atıksu Konulu Uygunluk Yazısı Alacak İşletmeler