Samsun Valiliği
Samsun Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Samsun Valiliği
Samsun Valiliği
Piyasa Gözetimi ve Denetimi

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ

          10.07.2013 tarih ve 28703 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı tarih itibarıyla zorunlu olarak uygulamada olan “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği” ile 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun” çerçevesinde, piyasaya arz edilen yapı malzemelerinin, Piyasa Gözetimi ve Denetimi faaliyetleri ülkemiz çapında Bakanlığımızca gerçekleştirilmektedir.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi

- Bir Kamu görevidir,

- Tüketicinin korunmasını hedefler,

- Yerli ve ithal piyasaya arz edilmiş tüm yapı malzemelerini kapsar,

- Ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunun kontrolüdür.

CE İşareti Fransızca "Conformité Européenné" kelimelerinin baş harflerinden oluşmuştur. Anlamı ise "Avrupa’ya Uygunluk" u ifade etmektedir. CE işareti, bir ürün ya da ürün grubunun, Avrupa Birliğinin Sağlık, Güvenlik, Çevre ve Tüketicinin Korunması konusunda oluşturulmuş temel şartlara uygun olduğunu gösterir. CE işareti bir kalite işareti değildir, ürünün ilgili direktiflerce (Avrupa Komisyonunun 305/2011/EU sayılı Yapı Malzemeleri Tüzüğüne paralel olarak) belirlenen tüm şartlara uygun olarak üretildiğini ve kontrol edildiğini gösterir.

G İşaretlemesi ise ülkemizde CE işaretlemesine tabii olmayan yapı malzemelerinin piyasaya arzında zorunlu olan bir işarettir ve malzemeye iliştirilen bir etiketle, malzeme ambalajına ya da malzemeye ait ticari evraklara iliştirilerek kullanılır. Hazır beton G işaretlemesi kapsamına girmektedir.

ŞUBEMİZ BÜNYESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLER

1-      2016 YILI PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMLERİ (CE ve G )

 

TOPLAM: 51 ADET denetim gerçekleştirilmiştir.

 

2- 2016 YILI HAZIR BETON DENETİMLERİ

İlimizde faaliyet gösteren 24 adet beton firması bulunmaktadır.   Şubemiz tarafından 2016 yılı içerinde periyodik aralıklarla  numune almak sureti ile bu firmalar denetlenmiştir.

TOPLAM: 134 ADET denetim gerçekleştirilmiştir.

2016 yılı içerisinde standartta öngörülen değerleri karşılamayan toplam 11 firmaya idari yaptırım kararı uygulanarak 212.400,00 TL. ceza kesilmiştir.  

 

 

3- PİYASA RAYİÇ FİYAT ARAŞTIRMASI

        2016 yılında Şubemiz tarafından periyodik olarak firmalardan toplanan inşaat, makine ve elektrik iş kalemlerinin değerleri Bakanlığımız sistemine girilmiştir.

 LABORATUAR HİZMETLERİ

Müdürlüğümüz Laboratuvarında 2016 yılında yapılan çalışmaları gösterir tablo aşağıda belirtilmiştir.

YAPI MALZEMELERİ LABORATUVARINDA 2016 YILINDA

YAPILAN DENEY SAYISI

YAPILAN DENEY CİNSİ

           2016 YILI

TAZE BETON

210

SERTLEŞMİŞ BETON (KAROT)

2 tk

ÇELİK ÇUBUK

9 tk

TEST ÇEKİCİ

-

Müdürlüğümüz Laboratuvarında yaptığımız deneylerden bir kısmı

1- Beton Basınç Dayanım Deneyi:

               Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca şantiyeden taze beton numunesi alınmaktadır. Numune alımı sırasında Taze Beton Kıvam Deneyi (slump deneyi; çökme hunisi metodu ile) yapılmaktadır. Numune alımı TS EN12350-1, TS EN 12350-2, TS EN 206-1, standartlarına uygun olarak yapılmakta ve tutanak ile imza altına alınmaktadır.

             Numunelerin 7 ve 28 günlük basınç dayanım deneylerini yapılmakta ve sonuçlar Deney Raporu halinde ilgili makama sunulmaktadır.

            2- Çelik Çubuk Çekme Deneyi:

Müdürlüğümüz teknik elemanları tarafından şantiyeden ilgili normlara uygun sayıda numune en az 1 er metre uzunluğunda olmak kaydıyla seçilir ve numune alma tutanağı tutularak Müdürlüğümüz laboratuvarına getirilir.

             Numuneler ilgili normlara uygun olarak hesaplanıp hazırlanır.

            Hidrolik çekme cihazına numuneler uygun olarak yerleştirilip deney yapılır. Sonuçlar kaydedilerek rapor hazırlanır. 

 

3- Karot Alma Ve Basınç Dayanım Deneyi:

             Standardına uygun olarak alınan karot numuneleri Deney için gerekli uzunlukta kesilir, başlıklama yapılır

             24 saat sonra standardına uygun olarak deney gerçekleştirilir.

 

LABORATUARIMIZDA BULUNAN EKİPMAN LİSTESİ

 · 200 Tonluk Hidrolik Basınç Presi

· Çelik Çekme 60 Ton

· Kür Tankı

· Slump Seti

· Elek Takımı

· Karot makinası

· Taş Kesme

· Beton Test Çekici

· Donatı Tespit Cihazı

· Ve deneyler için gerekli ara ekipmanlar

 

 

 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

 

 

 

 

 5 Aralık 2008 tarihli 27075 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, eski-yeni ve mücavir alan dışındaki 1.000 m2’den büyük tüm binaların Enerji Kimlik Belgesi (EKB) almasını yasal olarak zorunlu kılmaktadır. Bir binaya Enerji Kimlik Belgesi verilebilmesi için öncelikle o binanın Bina Enerji Performansı (BEP) hesaplanmalıdır.

 * Mevcut binalar için Enerji Kimlik Belgesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, bünyesinde Enerji Kimlik Belgesi uzmanı istihdam eden Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri tarafından düzenlenir.

 * Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri, binanızı inceleyerek; yapım yılı, yönü, konumu vb. genel bilgileri, binanızın hangi malzemelerden inşa edildiği, yalıtım durumu, çatı, cephe, döşeme ve pencere alanları vb. temel bilgileri, ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimlilikleri, sıcak su sistemi ile ilgili teknik bilgileri ve kullanılan aydınlatma elemanlarının tipi, sayısı vb. bilgileri toplar.

 * Elde edilen bu bilgiler ışığında EKB uzmanı binanızın enerji performansına dair gerekli hesaplamaları yaparak Enerji Kimlik Belgesini üretir ve ilgili idarelere onaylatır.

 * Mevcut binalar için Enerji Kimlik Belgesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, bünyesinde Enerji Kimlik Belgesi uzmanı istihdam eden Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri tarafından düzenlenir.

 * Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri, binanızı inceleyerek; yapım yılı, yönü, konumu vb. genel bilgileri, binanızın hangi malzemelerden inşa edildiği, yalıtım durumu, çatı, cephe, döşeme ve pencere alanları vb. temel bilgileri, ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimlilikleri, sıcak su sistemi ile ilgili teknik bilgileri ve kullanılan aydınlatma elemanlarının tipi, sayısı vb. bilgileri toplar.

 * Elde edilen bu bilgiler ışığında EKB uzmanı binanızın enerji performansına dair gerekli hesaplamaları yaparak Enerji Kimlik Belgesini üretir ve ilgili idarelere onaylatır.

 

 

 

 * Mevcut binalar için Enerji Kimlik Belgesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, bünyesinde Enerji Kimlik Belgesi uzmanı istihdam eden Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri tarafından düzenlenir.

 * Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri, binanızı inceleyerek; yapım yılı, yönü, konumu vb. genel bilgileri, binanızın hangi malzemelerden inşa edildiği, yalıtım durumu, çatı, cephe, döşeme ve pencere alanları vb. temel bilgileri, ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimlilikleri, sıcak su sistemi ile ilgili teknik bilgileri ve kullanılan aydınlatma elemanlarının tipi, sayısı vb. bilgileri toplar.

 * Elde edilen bu bilgiler ışığında EKB uzmanı binanızın enerji performansına dair gerekli hesaplamaları yaparak Enerji Kimlik Belgesini üretir ve ilgili idarelere onaylatır.

* Enerji Kimlik Belgesi 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

 * 2017 yılına kadar tüm binaların enerji kimlik belgesi alması zorunlu.

* 01.01.2011 tarihinden sonra Yapı Ruhsatı alan binalar yeni bina olarak değerlendirilmekte olup EKB deki enerji sınıfı A, B veya en az C sınıfı çıkmak zorunda olup buna göre projelendirme yapılması gerekmektedir.

* Eski binalar için mevzuatta enerji sınıfı için herhangi bir şart öngörülmemiştir dolayısıyla yalıtım yaptırma zorunluluğu bulunmamaktadır.

* Artık konut satın alırken veya kiralarken binanın enerji verimliliğine göre seçim yapılacak ve Enerji Kimlik Belgesi sınıfı sorulacak.

* Enerji Kimlik Belgesi 10 yıl geçerlidir. Eğer ihtiyacın değişeceği bir uygulama yapılması durumunda belgenin1 yıl içinde değişmesi gerekir.

* Bu nedenle binada yapılması gereken değişikliklerin Enerji Kimlik Belgesi almadan önce yapılması binanın menfaatinedir.