Samsun Valiliği
Samsun Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Samsun Valiliği
Samsun Valiliği
Denetim Faaliyetlerimiz

 2013 YILI ARALIK AYI - DENETİM FAALİYETLERİ

 

DENETİMİN KONUSU

DENETİM TÜRÜ

DENETİM SAYISI

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

Ani

-

Planlı

-

Şikayet

3

Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Ani

-

Planlı

-

Şikayet

5

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Ani

1

Planlı

3*

Şikayet

2

Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü ile Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği

Ani

25

Planlı

1

Şikayet

1

Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği

Ani

-

Planlı

1

Şikayet

2

Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Ani

-

Planlı

-

Şikayet

3

Atık yönetimi kapsamında;

Ani

6

Planlı

-

Şikayet

3

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

Ani

-

Planlı

-

Şikayet

4

TOPLAM

Ani

32

Planlı

5

Şikayet

23

 

 

 

Çevre Denetimlerinin Planlanması Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen  Denetimler

(Hollanda hükümeti ile yürütülmekte olan Proje  )

Denetim Konusu

Denetim Türü

Denetim Sayısı

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Planlı

3*

 

İdari Yaptırım Kararları

İdari Yaptırım Konusu

İdari Yaptırım Sayısı

İdari Yaptırım Miktarı (TL)

-

-

-

 

Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Pulu Denetimleri

Denetlenen Araç sayısı

İdari Yaptırım Uygulanan Araç Sayısı

İdari Yaptırım Miktarı (TL)

35

-

-