Samsun Valiliği
Samsun Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Samsun Valiliği
Samsun Valiliği
Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları

 

          Samsun Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun görev alanına giren illerde (Samsun, Sinop, Amasya, Tokat ve Ordu) yer alan 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında tespit ve tescil edilen doğal sit alanları ve tabiat varlıklarını aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

  

SAMSUN SİT ALANLARI VE TABİAT VARLIKLARI

SİNOP SİT ALANLARI VE TABİAT VARLIKLARI

AMASYA SİT ALANLARI VE TABİAT VARLIKLARI

TOKAT SİT ALANLARI VE TABİAT VARLIKLARI

ORDU SİT ALANLARI VE TABİAT VARLIKLARI